Statutum/elnök
english

VII. A Társaság elnöke és alelnökei

16. §

1. Az elnök vezeti a Közgyűlést, a Végrehajtó Bizottság üléseit, és ellátja mindazokat a teendőket, amelyeket a Közgyűlés vagy a Végrehajtó Bizottság a hatáskörébe utal.

2. A Társaságnak 6 alelnöke van. Az elnököt akadályoztatása esetén az általa vagy a főtitkár által felkért alelnök helyettesíti. Ő látja el az elnöki funkcióval járó egyes részfeladatokat.


az Alapszabály tartalomjegyzéke
Címlap