NMFT/Lotz-díjasok
english

Lotz-díjasok

 • Az I. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (1981):

  Csapláros István, a varsói egyetem magyar tanszékének nyugalmazott professzora, a lengyelországi hungarológia kiemelkedő alakja

  Eva Martins, Lotz János egykori tanítványa, a stockholmi egyetem magyar professzora

  Penavin Olga, az újvidéki egyetem magyar tanszékének professzora, a jugoszláviai magyar nyelvjárások kutatója

  Vladimir Milauer, a prágai Károly Egyetem nyugalmazott professzora

  Szent-Iványi Béla, a berlini Humboldt Egyetem magyar tanszékének nyugalmazott professzora, a 18. századi magyar művelődés kutatója

  Viljo Tervonen, a helsinki egyetem Magyar Intézetének első vezetője, a magyar irodalom és kultúra finnországi terjesztője


 • A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (1986):

  Faragó József, folklórkutató, a Román Tudományos Akadémia kolozsvári részlegének tudományos munkatársa

  Karlheinz Mack történész, az österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut főtanácsosa, Kelet-Európa történetének kutatója

  Jean-Luc Moreau, a párizsi Sorbonne professzora, a magyar irodalom kiemelkedő franciaországi fordítója és terjesztője

  Pauline Palmeos, a Tartui Állami Egyetem Finnugor Tanszékének docense, a magyar nyelv és irodalom kiváló oktatója

  Albert Tezla, a minnesotai egyetem nyugalmazott professzora, a magyar emigráció történetének kutatója, a magyar irodalom jeles propagálója és fordítója


 • A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (1991):

  Futaky István, a göttingeni egyetem professzora, művelődéstörténész, a magyar egyetemjárás németországi kutatója

  Jakó Zsigmond professzor, történész, a kolozsvári Erdélyi Múzeum Egyesület szervezője és irányítója

  Hannu Launonen finn irodalomtörténész

  Rákos Péter irodalomtörténész a prágai Károly Egyetem professzora

  Sass Kálmán, brüsszeli irodalomtörténész, a Leuveni Egyetem tanára

  Sivirsky Antal, hágai irodalomtörténész, a magyar irodalom jeles hollandiai propagálója és fordítója

  Truong Dang Dung, a Hanoi Világirodalmi Intézet kandidátusa, a magyar irodalom vietnami fordítója

  Váradi-Sternberg János, az Ungvári Állami Egyetem történész professzora


 • A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (1996):

  Petőfi S. János nyelvészprofesszor, az olaszországi Macerata-i egyetem tanára

  Richard Pražák történész, irodalomtörténész, a Brno-i Masaryk Egyetem tanszékvezető professzora

  Andrzej Sieroszewski irodalomtörténész, a varsói egyetem dékánja

  Szabó Zoltán, a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem nyelvészprofesszora, a magyar stilisztikai kiemelkedő kutatója

  Turczel Lajos, szlovákiai irodalomtörténész

  Wolfgang Veenker nyelvészprofesszor, a Hamburgi Hungarológiai Centrum volt igazgatója hungarológiai szervezőmunkájáért (posztumusz)

  Waseda Mika, az osakai egyetem magyar tanszékének tanára, évtizedes nyelvtanári és nyelvkönyv-írói munkásságáért


  NMFT Titkárság/IAHS Secetariat
  nmft@c3.hu

  World Wide Webmaster
  kevehazi@bibl.u-szeged.hu

  Díjak/Awards
  Címlap/Home Page