Ktf.: IV. 71. Anna Glatz 1662. Bártfa [16]62. Theilung der Verlassenschafft Annae, des Weiland Ehrsamen Herren Leonhardi Glatzij Töchterleins, so unter Ihr verbliebenes Halb-Geschwister, als Margaretham Glatzin und Johannem Corponei getheilet worden. ... Theilung der beweglichen Gütter Portio Johannis Bücher in 4to.
(1) Severini Sculteti Opus
(2) Johannis Bothsacci opus
(3) Dialectica ignoti Authoris
(4) Jacobi Heberandi(!) opus
(5) Aristotelis opus
(6) D(octoris) Martini Lutheri Declamationes
(7) Antonij Posselij(!) Machia Vellica
(8) Johannis Barchlei Satyricon In 8tavo.
(9) Philippi(!) Ramei opus
(10) Problemata Aristotelis
(11) Grammatica Ramei
(12) Epistolae Graecae
(13) Davidis Chitrei opus
(14) Melchioris Junij Rethorica
(15) Grammatica Despauterij
(16) Evangelia Graeca
(17) Terentius Portio Margarethae. ... Bücher
(18) Magistri Fischeri opus
(19) Johannes Brentius
(20) Spangenbergeri Ehespiegel
(21) Phrases Poeticae Fundani
(22) Ciceronis Epistolae
(23) Simonis Pauli Philosophia
(24) Sylva Dolyanskiana
(25) Henricus Cornelius Agrippa
(26) Francisci Jol(?) Societatis Jesu Commentarius
(27) Exercitationes Philosophicae Bockmanni(!)
(28) Cantionale Germanicum
(29) Philippi Selectarum Thomus 1.
(30) Simonis Pauli Declamationes
(31) Interlocutoria Schlavica et German(ica)
(32) Psalterium Eobani Hessij
(33) Molnari Praecepta Anna Glatz (? 1662?) könyveinek osztozkodási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzéke. Mai lelőhely: Okresny, archív Bardejov. Mesto Bardejov. Liber haereditatum dividendarum et divisorum (1646 1690). Tulajdonosa Leonhard Glatz gyermeke, Anna, aki könyveit apjától vagy testvérétől, Johann Glatztól örökölhette. Leonhard Glatz egyébként Königsbergben folytatott tanulmányok után igazolhatóan 1612-ig bártfai tanácsosként működött, ám nem lehetetlen, hogy halála 1634-ben történt, amikor a hivatalt fia, Johann Glatz vette át. Ez utóbbi 1660 novembere előtt távozott az élők sorából, mert özvegye, Johannes Serpilius leánya ez év november 9-én már a krónikaíró Caspar Hain oldalán tűnik fel. Így történhetett, hogy Anna a könyveket féltestvérei, Margaretha Glatz és Johann Corponei között osztotta fel. A Glatz-családra vonatkozó ismeretek összefoglalását, illetve Johann Glatz bejegyzésekkel ellátott Eber-kalendáriumának leírását lásd Varga András: Egyháztörténeti feljegyzések egy Eber-féle kalendáriumban. In: Lymbus. 1. Szeged, 1989. 1 22.