Ktf.: IV. 79. Forstall Márk 1672. február 6. Graz Inuentarium. Aller der gehörigen Biecher, Khlaider, Schrifften, Brieff und anderer Sachen so in denen zweyen truhen, welche (...) den 24. Xbris 1671 in die Khriegss Registratur deponiert und H. P. Marcs Forstall ordinis Eremitarum S. Augustini zuegehörig und von einem Thomae Gosmaire Khriegs Secretario Registratore ordentlich beschriben worden. Libri in folio.
(1) R. P. Martini Perez S(ocietatis) J(esu) opus Theologicum de S(acrosancta) Trinitate. Lugd(uni) 1639
(2) R. P. Roderici de Ariaga S(ocietatis) J(esu) Disputat(ionum) Theologicarum in pr(iorem) partem D(ivi) Thomae Tomus I. Antuerpiae 1643 Eiusdem Tomus IIus ibidem Eiusdem Tomus III. ibidem 1644 Eiusdem Tomus IV. ibidem
(3) R. P. Thomae Comptoni S(ocietatis) J(esu) Theologiae Scholasticae tomus Leodij 1659
(4) R. P. Bartholomaei Mastrij Ord(inis) Min(orum) Disputat(ion)es Theologicae in pr(iorem) librum Sentent(iarum). Venetijs 1655
(5) R. P. Guilielmi Herincx ord(inis) F(ratrum) Min(orum) Summae Theologiae Scholasticae et Moralis Pars Ia. Antuerpiae Anno 1660 Eiusdem Pars IVta Ibidem Hi suprascripti libri pertinent ad Bibliothecam Conuentus Graecensis ord(inis) Eremitarum S. Augustini apud D(ivum) Paulum.
(6) F(ratris) Joannis a S. Thoma Lisbonieni ord(inis) Praedic(atorum) Cursus Theologici in pr(iorem) partem D(ivi) Thomae Tomus II. Lugd(uni) 1643 et Tomus II. pars altera ibidem 1642 Cum inscriptione ad D(octorem) Joan(nem) Paulum Orcham
(7) R. P. F(ratris) Petri de Aragon Ord(inis) Eremitarum S. Augustini Commentaria in Sec(un)dam 2dae D(ivi) Thomae de Fide, Spe et Charitate imperfectus tomus. Venetijs 1625 ad Conuentum Labacensem Libri in 4to.
(8) P. Bartholomaei Mastrij et Bonauenturae Belluti Ord(inis) Min(orum) Disputat(ion)es in Organum Aristotelis. Venetijs 1639
(9) Eorundem Disputat(ion)es in Ar(istote)lis librum Physicorum. ibidem 1644
(10) Eorundem Disputat(iones) in librum Ar(istote)lis de Anima. ibidem 1643
(11) Eorundem Disput(ationes) in librum de generat(ione) et Corrupt(ione). ibidem 1640
(12) Eorundem Disput(ationes) in librum de Coelo et Meteoris. ibidem 1640
(13) R. P. F(ratris) Ludouici a Dola Ord(inis) S. Franc(isci) Capucinorum Disputatio Quadripartita de modo Coniunctionis Concursuum Dei et Creaturae ad actus liberos ord(inis) na(tur)alis etc. Lugd(uni) 1634 NB. Spectat ad P. Paulum de Ortha
(14) R. P. Thomae Tamburini S(ocietatis) J(esu) Explicationum Decalogi Pars Ia et IIa. Monachij 1659. Vneingebundner
(15) R. P. Antonini Dianae Summa siue Opera omnia. Coloniae Agrip(pinae) 1660 Vneingebundener Liber M(anuscriptus) De S(acrosancta) Trinitate, Vitijs, Peccatis, Merito etc Alius Tractatus M(anuscriptus) Theologiae Scholasticae et Moralis in charta Membrana
(16) R. P. F(ratris) Aegidij Romani ord(inis) Eremitarum S. Augustini Conclusiones ex Vniuersa Philosophia. Viennae 1641
(17) Item alij Tractatus de Resurrectione mortuorum etc Interpretatio Vniuersi Organi Aristotelici M(anuscripta) Vnderschidliche M(anuscripten) so in einem Pergament zusamben gebunden Disputationes de bonitate et malitia humanorum actuum et tractatus de S(acrosanctae) Trinitatis Mysterio M(anuscriptae) in einem fascicl zusamben gebunden
(18) Fr(atre) Domenico Auda breue Compendio di Marauigliosi Secreti approuati con felice Successo nelle indispositioni corporali. In Venetia 1668
(19) L(ucii) Aennaei Seneccae Tragoediae. Venetijs 1619
(20) Juuenalis et Persij Flacci Satyrorum libri. Lugd(uni) 1590 Varia Scripta et Litterae. No. II. Sententia impressa 15 Maij 1666 in Fauorem P. Forstall, qua P. Caesarij Syrott Prouincialis Austriae et sibi Adhaerentium Consc(r)i(pt)a et gesta in hac ca(us)a fiunt palam III. Litterae Eminentium D. Cardinalium Barbarini et Colonnae Nuntij Apostolici D. Caroli Caraffae, R(everendissi)mi P. ac Domini G(ene)ralis ord(inis) Eremitarum D(ivi) Augustini et aliorum continentes priuilegia, Licentias, Oboedientiales etc P. Marci Forstall Hyberni XI. Aliqua Scripta P. Forstall propriam personam attingentia XII. F(ratris) Nicolai Douellani recognitio et attestatio propter a P. Forstall 24 Martij 1666 mutuo acceptos florenos XIII. Iuramentum ac Protestatio P. Religiosorum Ord(inis) Eremitarum S. Augustini in Hyberniae regno commorantium erga Regem Angliae XIV. Aliquot M(anuscripta) Controuersiarum Janseistarum Parisiensium XV. Aliquot Recepta Medica Reliqui numeri scil(icet) I. IV. V. VI. VII. VIII. IX. et Xus sunt ex mandato Sac(ratissim)ae Caes(are)ae M(aies)t(a)tis Viennam missi.
(21) Varie Relationi sopra la Vita, Atti della Canonizatione, Miracoli dell S. Tomaso da Villanoua
(22) Officia Propria Sanctorum ord(inis) Eremitarum S. Augustini. Venetijs 1661 In 8o.
(23) P. Ignatius Derkenius S(ocietatis) J(esu) De Deo Trino et Vno. Bruxellis 1655 NB. Ad Bibliothecam Conuentus Graecensis D(ivi) Pauli
(24) M(arci) T(ullii) Cic(eronis) Epistolae ad Atticum etc. Venetijs 1566
(25) Legendario delle Sant(issi)me Vergini. In Venetia 1666
(26) M(arci) T(ullii) Cic(eronis) Epistolae familiares. 1663 Venetijs NB. Ad D. Joan(nem) Ant(honium) a Zrin
(27) Joan(es) Aluarez S(ocietatis) J(esu) Principia et Grammatica. Monachij 1667 Varia M(anuscripta) De Vnione Dei Oratio de S. Paulo Apostolo Elegiae etc In 12o, 16o et 18o.
(28) Nicolo Causino S(ocietatis) J(esu) la Corte Santa e Profona. In Bologna 1652 NB. ad dictum D. a Zrin
(29) P. Ludouici Engel Ord(inis) S. P. Benedicti Manualis Parochorum Libellus. Salisburgi 166(!) et 1664
(30) Amadaei Guimerij Singularia Vniuersae Theologiae Moralis Valentiae 1665
(31) Tomaso Porcacchi Q(uinto) Curtio de fatti d' Alessandro Magno In Venetia 1665
(32) Martini de Esparza S(ocietatis) J(esu) Quaestiones de Deo Vno et Trino. Romae 1657
(33) P. Ludouici Engel S. P. Benedicti Ordinis Manuale Parochorum etc de Juribus ac Priuilegijs Monasteriorum Salisburgi 1667 ... Hoc Inuentarium est a me infrascripto erectum et confectum Graecij 6. Februarij 1672. Thomas Gosmair Sac(ratissimae) Caes(are)ae M(aies)t(a)tis Consilij Bellici J. A. Secretarius et Registrator mp. Ego infra scriptus plenipotentiarius P(at)ris Mag(nifi)ci Marci Forstall, fateor me accepisse istas in isto inuentario insertas res in duobus cistis, in cuius fidem firmaui et proprio muniui sygillo Die 16 septembris 1672 Fr(ater) Augustinus Kautek(?) Ord(inis) Erem(itarum) S. P. Augustini Forstall Márk (? 1683), Zrínyi Miklós udvari papja, a Zrínyi-család történetének és genealógiájának feldolgozója, az Ágoston-rend ausztriai definitora, a morvaországi zabrdovicei premontrei iskola teológiaprofesszora (Széchy Károly: Gróf Zrínyi Miklós 1620 1664. I. Bp. 1896. 3 4. Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós. Bp. 1964. 611. Bene Sándor: A Forstall-kódex . In: Acta Iuvenum. 1988. Zrínyi-dolgozatok. 5. Szerk. Kovács Sándor Iván. Bp. 1988. 3 7.) könyveinek foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzéke. Kiadatlan. Említi: Angol életrajz Zrínyi Miklósról. London, 1664. Bev., szerk., jegyz. Kovács Sándor Iván. Bp. 1987. 18. /Zrínyi-könyvtár II./ Bene Sándor: i. m. 6. Mai lelőhely: Wien, HHSA Österreichische Geheime Staatsregistratur Fasc. 14. Pars 1. Karton 18. Forstall 1670 márciusában, a Wesselényi-féle összeesküvés idején Zrínyi Péter követeként járt el az udvarnál. Cserei Mihály szerint őt használták fel, hogy urát Bécsbe csalja, ám az árulás vádját Zrínyi Péter maga cáfolja a császárnak írott levelében. S bár I. Lipót a következő évben ostromolta a pápai kúriát Forstall püspöki kinevezése érdekében, az összeesküvés felszámolása után félreállíthatták. Könyveinek és iratainak jegyzékbe vételére ekkor került sor. (Vö. Pauler I. 359 369, 383, 387 389, 391. II. 145, 149, 296.) A jegyzékre Várkonyi Ágnes hívta fel figyelmünket.